Kalendarium Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kalendarium Muzeum Narodowego w Szczecinie

KALENDARIUM WYDARZEŃ: 28 maja – 2 czerwca 2019

28 MAJA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | tylko dla uczestników
  Europejski Maraton Wolności – lekcje z udziałem świadków historii
17.00| Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny
  „Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL” – promocja książki prof. Jana Skórzyńskiego

29 MAJA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | tylko dla uczestników
  Europejski Maraton Wolności – lekcje z udziałem świadków historii


30 MAJA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
17.00| Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
  „Shinsengumi – ostatni obrońcy szogunatu” | Wykład Michała Pozorskiego (MNS)

31 MAJA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | tylko dla uczestników
  Europejski Maraton Wolności – lekcje z udziałem świadków historii
15.00| plac Solidarności / Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny
  Otwarcie wystawy „1989. Próba dialogu”


1 CZERWCA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
BEZPŁATNA SOBOTA
12.00
| Muzeum Sztuki Współczesnej MNS | bilety: 1 zł + zapisy!
  „ZOO LOG ART. Z notatnika zoologa” | Warsztaty plastyczno-językowe dla dzieci w wieku
  6-12 lat z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka | Prowadzenie: Agata Kamińska (MNS)

16.00| Muzeum Tradycji Regionalnych MNS | wstęp wolny
  Harmonic Solution | Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

2 CZERWCA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00 – 16.00 |Muzeum Sztuki Współczesnej MNS | bilety: wg cennika (zwierzęta: wstęp wolny!)
  Wstęp z pupilami (wg regulaminu) na wystawę czasową „Zooestetyka. Zwierzęta w sztuce”

14.00| Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
  Koncert „VIVAT MONIUSZKO !”

Muzeum Narodowe w Szczecinie: ul. Wały Chrobrego 3
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Muzeum Tradycji Regionalnych: ul. Staromłyńska 27
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Muzeum Sztuki Współczesnej: ul. Staromłyńska 1
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1
Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Regionalnych (MNS): Gryfice, ul. Błonie 2

Zapowiedź:

4 CZERWCA 2019 | wtorek
30. ROCZNICA PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Centrum Dialogu Przełomy MNS oraz na placu Solidarności
10.30| Europejski Maraton Wolności – lekcje z udziałem świadków historii
12.00| Wspólne śpiewanie polskiego hymnu, pl. Solidarności 1
12.30| „Wolność–nadzieja–początek” – otwarcie wystawy plakatów przygotowanych przez 
  podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim
17.00|  Spotkanie członków opozycji demokratycznej i ich rodzin

Ponadto:
– instalacja „Okrągły Stół” (plac Solidarności)
– transmisja obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych organizowanych w miastach, których 
    mieszkańcy brali udział w przemianach demokratycznych w Polsce (telebim na pl. Solidarności)

Promocja książki prof. Jana Skórzyńskiego
„Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL”

Zapraszamy we wtorek, 28 maja 2019 roku o godzinie 17, do Przestrzeni Dialogu w MuzeumNarodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności 1 na promocję książki prof. Jana Skórzyńskiego „Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL”. Wstęp wolny.

Publikacja dotyczy przełomu ustrojowego w Polsce w 1989 roku i ukazała się zaledwie kilka tygodni temu. Autor przybliża w niej okoliczności podjęcia rozmów władzy i opozycji przy Okrągłym Stole, odsłania kulisy kampanii wyborczej, w wyniku której wybory – jeszcze nie w pełni wolne – wygrała opozycja.

Czy można było wygrać więcej, czy zmiana ustrojowa mogła przebiec inaczej – to tylko przykłady pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas publicznej debaty. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Prof. Jan Skórzyński – historyk, politolog wykładowca w Collegium Civitas, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. W badaniach naukowych skupia się na historii Polski po 1945 roku, m.in. zajmuje się ruchem społecznym NSZZ „Solidarność”. Ważniejsze książki: „Ugoda
i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989” (1995), „Od Solidarności do wolności” (2005), „Rewolucja Okrągłego Stołu” (2009), „Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976–1989” (2014), „Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL” (2019).

Wykład Michała Pozorskiego (MNS)

„Shinsengumi – ostatni obrońcy szogunatu”

Zapraszamy na wykład Michała Pozorskiego zatytułowany „Shinsengumi – ostatni obrońcy szogunatu”, który odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Shinsengumi są drugą poza kamikaze formacją, która jest szeroko znana na świecie. Ich romantyczny obraz połączony ze swoistym fatalizmem w burzliwym okresie schyłku szogunatu zjednał przychylność oraz zainteresowanie sporej populacji świata. Ciekawa również jest ich historia, która została przedstawiona i zbadana nie przez profesjonalnych badaczy, a przez grupę amatorów chcących pokazać ich prawdziwe losy. W swojej wypowiedzi prelegent poruszy historię powstawania formacji, jej losy oraz wpływ shinsengumi na kulturę i świadomość japońską.

Wystawa czasowa
„1989. Próba dialogu”

Pretekstem do stworzenia wystawy stała się 30. rocznica przełomu ustrojowego w Polsce w czerwcu 1989 roku. Burzliwy rok, nazywany przez Normana Daviesa „annus mirabilis” (rok cudów), w Polsce zaznaczył się przede wszystkim dwoma wydarzeniami: spotkaniem władzy i opozycji przy Okrągłym Stole oraz wyborami 4 czerwca. Właśnie wtedy Polacy zdecydowanie opowiedzieli się za zwycięstwem ideałów „Solidarności” i zmianą ustroju.

Wydarzenia te poprzedzone były w Polsce ciężkimi latami kryzysu społeczno-gospodarczego, falą strajków wiosną i latem 1988 roku, a przede wszystkim narastającą w obozie władzy świadomością o niewydolności systemu i groźbie załamania gospodarki. Istotne dla przemian stały się sytuacja w Związku Sowieckim i deklaracje przywódcy ZSRS Michaiła Gorbaczowa, że kraje bloku wschodniego mogą samodzielnie decydować o swoim losie.

Koncepcja Okrągłego Stołu znacząco podzieliła opozycję: część z jej członków, uznająca przywództwo Lecha Wałęsy, stwierdziła, że to może być dobry pomysł na wyjście z impasu, część bardziej radykalna – której zresztą nikt do wspólnych rozmów nie zapraszał – uznała, że z władzą komunistyczną nie ma sensu paktować. Podziały te widoczne były w trakcie obrad, podczas wyborów i potem, w ciągu całego procesu powstawania III Rzeczypospolitej.

Wydarzenia  w Polsce stały się impulsem do przemian we wszystkich krajach znajdujących się pod wpływami Kremla od zakończenia II wojny światowej. Lawina, która zmiotła system komunistyczny, „żelazną kurtynę” i pojałtański porządek – do historii przeszła po hasłem Jesieni Ludów.

We wszystkich epizodach związanych z demontażem systemu komunistycznego bardzo aktywne były Szczecin i Pomorze Zachodnie. To tu miały miejsce strajki w 1988 roku, które wybuchły w bardzo niewielu ośrodkach. To tu, jako pierwszy w kraju. powstał Obywatelski Komitet Porozumiewawczy, zajmujący się przygotowaniem kampanii wyborczej „Solidarności”. Także tu podziały opozycji były bardzo widoczne i pogłębiały się wraz z upływem kolejnych miesięcy. Dlatego właśnie wiele wydarzeń 1989 roku o zasięgu ogólnopolskim zostanie pokazanych na wystawie przez pryzmat tego, co działo się w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Zaprezentowane będą postaci bohaterów tamtych dni, a także fotografie i dokumenty.

Przedstawiona zostanie także ocena wydarzeń sprzed 30 lat, które do dziś budzą skrajne emocje, nie zawsze rozumiane poza granicami Polski. Ekspozycja to tylko wstęp do dyskusji na temat istoty przełomu. To, co dla jednych stało się punktem zwrotnym w życiu, dla innych było jedynie rozgrywką sił politycznych.

Wystawie towarzyszyć będą lekcje historii w przestrzeni wystawy stałej MNS-CDP oraz na placu Solidarności przy symbolicznym okrągłym stole, spotkania z ludźmi przełomów, a także debaty z udziałem świadków historii, politykami i młodzieżą szkół licealnych, prezentacja plakatów wykonanych przez młodzież i zmagania sportowe.

Kuratorka: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Recenzja: prof. Antoni Dudek
Współpraca kuratorska: Aneta Popławska-Suś, Paula Sendra

Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Sieć Ziem Zachodnich i Północnych

„ZOO LOG ART. Z notatnika zoologa„
Warsztaty plastyczno-językowe dla dzieci w wieku 6-12 lat 
w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka
Prowadząca: Agata Kamińska

Czas wolny można spędzać na wiele różnych sposobów, ale w tym wyjątkowym dniu zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami i opiekunami do  Muzeum Sztuki Współczesnej na warsztaty plastyczno-językowe zatytułowane „ZOO LOG ART.  Z notatnika zoologa, czyli o zwierzętach i sztuce współczesnej”, które będą realizowane na wystawie „ZOOESTETYKA. Zwierzęta w sztuce”, w Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1.

Podczas warsztatów wybierzemy się do świata sztuki i zwierząt, poznamy różnorodne prace współczesnych artystów (collage, grafika, malarstwo, instalacje…), podejmujących temat zwierząt w sztuce. Stworzymy prace plastyczne w technice papieroplastyki: ssaka, owada czy gada…, które będzie można zabrać do domu. W muzeum czekać na Was będzie również  gra słowotwórcza, która pomoże odkryć/zilustrować/opisać (w notatniku zoologa) nieznane dotąd zwierzę. W specjalnie przygotowanym miejscu odnajdziecie książki, informacje oraz ciekawostki  na temat niezwykłych zwierząt takich jak np. Bocian Butodziobny, Okapim czy  Mrówka – Panda.

W trakcie zajęć usłyszycie również dźwięki natury, głosy i odgłosy dzikich zwierząt, powędrujecie do niesamowitej groty, tajemniczych malowideł naskalnych w Jaskini Lascaux.

Na dzieci będzie czekała również gra muzealna, specjalnie przygotowane karty z zagadkami, zadaniami i puzzlami.

Prowadząca: Agata Kamińska

Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej, ul Staromłyńska 1

Czas trwania: godz. 12.00-14.00

Wstęp: 1 zł

Bez zapisów

Harmonic Solution
Koncert z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy na koncert, podczas którego zaprezentują się uczniowie Happy Music School oraz zespół wokalny Harmonic Solution, a także wyjątkowy gość Marcin Kopeć – specjalista od instrumentów perkusyjnych.

W repertuarze muzyka klasyczna i rozrywkowa – wokalnie i instrumentalnie.

Koncert jest podsumowaniem roku nauki uczniów Happy Music School.

Koncert odbędzie się na Dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27.

Wstęp wolny

Wystawa czasowa
„ZOOESTETYKA. Zwierzęta w sztuce”

Zwierzęta są jednym z najstarszych i najintensywniej wykorzystywanych w sztuce motywów.
Od paleolitycznych malowideł naskalnych po postmodernistyczne artefakty są stale obecne w wizualnych reprezentacjach i interpretacjach świata tworzonych przez ludzi. Siła obecności zwierzęcia, jego opisów i wizerunków w najrozmaitszych wytworach ludzkiej kultury wynika z fundamentalnej, ahistorycznej potrzeby człowieka, by określić relacje pomiędzy sobą a światem istot nie-ludzkich. Zooestetyka, gromadząc kilkadziesiąt prac współczesnych artystów z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz zbiorów własnych zaproszonych do wystawy artystów, ukazuje niewielki, aktualny wycinek z długiej i niezwykle rozbudowanej historii reprezentacji zwierząt w sztuce. Przedstawiony okres jest jednocześnie tym, w którym dokonują się istotne zmiany w postrzeganiu statusu zwierząt, a co za tym idzie – także w sposobie artystycznego ujęcia tej problematyki.

W ikonografii zachodniej od starożytności po współczesność zwierzęta pojawiały się jako symbol, metafora i ekran projekcyjny ludzkich pragnień, lęków i afektów. Nie stanowiły zatem celu samego w sobie, pełniły raczej rolę poręcznego instrumentarium, umożliwiającego refleksję nad naturą ludzką i międzyludzkimi relacjami. Obecnie, kiedy mówi się o „zwrocie zwierzęcym” w kulturze, zwierzę staje się znakiem samego siebie, a sztuka formą kontaktu z nim. Narracja zaproponowana na wystawie podąża tym właśnie tropem – od klasycznych sposobów przedstawiania zwierząt w sztuce, które z jednej strony eksponują archetypiczny i symboliczny wpływ figur zwierząt na ludzką psychikę i kształtowanie się ludzkiej tożsamości (Archetypy i symbole), przez narracje uprzedmiotawiające zwierzęta jako obiekty zdystansowanej obserwacji (Z notatnika zoologa), po działania twórcze, w których podejmowany jest wysiłek „przepracowania” dotychczasowych schematów oraz zamanifestowania kreatywnej, sprawczej i indywidualnej roli zwierząt zarówno w sztuce, jak i w przestrzeni pozaartystycznej (Upodmiotowiona obecność).

Ostatni element narracji wystawy sygnalizuje podstawowy problem, który wymyka się filozoficznym i naukowym rozstrzygnięciom, a i w przestrzeni sztuki rozpoznawany jest wyłącznie intuicyjnie – jak zrozumieć i oddać głos doświadczeniom niedostępnym dla ludzkich sposobów rozumienia? W jaki sposób wyrazić rzeczywistość, która wydarza się poza językiem? Także artyści nie dają jednoznacznej odpowiedzi na tak sformułowane pytania, podejmują jednak coraz częstsze próby tworzenia „nowych kanałów komunikacji” oraz nowego modelu relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami przy użyciu narzędzi właściwych sztuce.

Uwaga! W każdą niedzielę na wystawę zapraszamy Państwa wraz z Waszymi pupilami – mile widziane wszystkie kulturalne psy, koty, króliki, chomiki, świnki morskie, myszki, szczurki, żółwie i leniwce (pamiętajcie, że muzeum jest czynne tylko do 16.00!). Wpuścimy także grzeczne małpy, a w lot powitamy papugi i kanarki.

Z przyczyn obiektywnych i maniakalnej fobii jednego z pracowników muzeum wykluczamy obecność węży, pająków oraz innych przedstawicieli jadowitych gatunków. Z uwagi na ograniczoną nośność stropów nie możemy ugościć zwierząt wielkogabarytowych: słoni, hipopotamów, nosorożców, wielbłądów, żubrów, niedźwiedzi, antylop, zebr, krokodyli, jeleniowatych, goryli, yeti oraz żyraf (zbyt nisko!). Osobliwy charakterek wyklucza niestety także obecność lwów, tygrysów, panter, jaguarów, wilków oraz pokrewnych krwiożerczych stworzeń. Niemile widziane także będą pszczoły, osy, trzmiele, szerszenie, kleszcze i pchły. Suchy charakter muzeum uniemożliwia obecność zwierząt morskich.

Wstęp na wystawę niewymienionych wyżej gatunków może podlegać indywidualnym negocjacjom.

Obecność zwierząt na wystawie oraz obowiązki właścicieli regulować będzie stosowny regulamin. Zwierzęta nie płacą za bilet!

Regulamin obecności zwierząt na wystawie „Zooestetyka. Zwierzęta w sztuce”
w Muzeum Narodowym w Szczecinie–Muzeum Sztuki Współczesnej:

1. Wstęp na wystawę ze zwierzętami możliwy jest wyłącznie w każdą niedzielę podczas trwania ekspozycji (12 kwietnia–30 czerwca 2019) w godzinach 10.00–16.00.

2. Dla zwierząt wstęp bezpłatny.

2. Ostatni zwiedzający zostaną wpuszczeni pół godziny przed zamknięciem Muzeum (o godzinie 15.30).

2. Wszelką odpowiedzialność, także materialną, za obecność zwierząt na wystawie ponoszą ich właściciele lub opiekunowie.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

4. Wykluczone jest swobodne poruszanie się zwierząt w gmachu Muzeum. Wszystkie zwierzęta musza być na uwięzi.

5. Rasy uznane za agresywne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. , w sprawie Wykazu psów uznanych za agresywne), muszą mieć założony kaganiec.

6. Właściciele lub opiekunowie zwierząt muszą być odpowiedzialni i uważni wobec innych, upewniając się, że ich podopieczni nie są uciążliwi, np. nadmierne hałasowanie, złe zachowanie, bądź agresja.

Uwaga! Na wystawie pokazywane są naturalnej wielkości figury zwierząt (wilk, pies). Proszę zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zwierząt przy tych obiektach.

Wejście na wystawę ze zwierzęciem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.