„Lider ekonomi społecznej 2018”

„Lider ekonomi społecznej 2018”

5 października 2018 r. W Policach podczas konferencji „Nowe wyzwania w ekonomi społecznej” poznaliśmy zwycięzców konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomi Społecznej”.

Tytułem „Lidera Ekonomii Społecznej” mogą posługiwać się  osoby i podmioty, które najefektywniej w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Przyznawany jest w czterech kategoriach: Samorząd przyjazny ekonomii społecznej, Podmiot ekonomii społecznej, Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna) oraz Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny).

Nagroda za „Włoski Ogród” i nie tylko

W kategoriiPodmiot ekonomii społecznej nagrodę główną przyznanoStowarzyszeniu SOS dla Rodziny. Organizacja od roku 2009 prowadzi Centrum Integracji Społecznej SOS. Dzięki decyzji władz samorządowych stowarzyszenie otrzymało w nieodpłatne użyczenie budynki, w których powstała restauracja „Włoski Ogród” oraz pokoje gościnne „Park pokoje”. To tu aktywizuje się osoby długotrwale bezrobotne, niewykwalifikowane, wychodzące z uzależnień.

List gratulacyjny za dotychczasowa działalność dla Tomasza Piechowiaka od poseł Magdaleny Kochan wręczyła Joanna Napiwodzka dyrektor biura poseł Magdaleny Kochan.

Stargard przyjazny ekonomii społecznej

Samorządem przyjaznym ekonomii społecznej zostało Miasto Stargard. Z inicjatywy prezydenta Stargardu rozszerzono zakres wsparcia stowarzyszeń, oferowanego przez Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W roku 2018 Centrum zainicjowało powstanie Akademii  Rozwoju Umiejętności Projektowych, która prowadzi spotkania z ekspertami na temat pozyskiwania środków zewnętrznych przez III sektor. Działa aktywnie w na rzecz osób starszych.

Miasto Stargard jako czwarte miasto w Polsce zostało włączone do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO.

Ekonomia może być bliska sercu

Przyjacielem ekonomii społecznej zostałaKoszalińska Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A. m.in. za realizację projektu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Natomiast Animatorem ekonomii społecznej zostałaJoanna Pałka, wieloletnia aktywna lokalna liderka społeczna. Przyczyniła się do powstania Spółdzielni Socjalnej z udziałem Gminy Karlino i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań.