Osiągnięcia reformacji – relacja

Osiągnięcia reformacji – relacja

31 października miało miejsce spotkanie z prezbiterem naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP – Cezarym Komisarzem. Pan Cezary Komisarz podjął temat Reformacji z okazji Święta Reformacji obchodzonego 31 października. 

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że kiedy Marcin Luter w 1517 roku przybijał swoje tezy do drzwi kościelnych w Wittenberdze, nikt, a nawet on sam, nie myślał o tak szerokim zasięgu tego aktu odwagi, desperacji i determinacji. Głównym motywem działania wszystkich reformatorów było nieustające pragnienie powrotu do źródeł wiary, wypływającej z czystego – nieskażonego ludzką doktryną – Słowa Bożego. Słowo to bowiem przemienia serca ludzkie, myślenie ludzkie a w końcu również ludzkie czyny. 

Dziękujemy, za tak ciekawy wykład. Dzięki takim spotkaniom, chcemy pokazać, że Biblioteka jest otwarta na ludzi, niezależnie od ich wyznania czy przekonań. Zapraszamy !