Termin składania wniosków wydłużony!

Termin składania wniosków wydłużony!

Termin składania wniosków o wypłatę odszkodowań w związku z suszą został przedłużony do końca października przez Ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dotychczas wpłynęło już 29 tysięcy wniosków.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w tegorocznych zbiorach skorzystają na wydłużeniu terminu składania wniosków.

Wypłaty odszkodowań dla rolników już się rozpoczeły, a rząd na wsparcie rolników wyda około 1,5 miliarda złotych.